CirculinQ offers circular infrastructure made from plastic waste on a large scale

According to a new study published by McKinsey (2021), over the next few years, the traditional road construction sector will gradually develop into an automated, digital industry that takes advantage of new materials. This transformation is taking shape through four key trends: autonomous vehicles, automated production, digitalisation and the adoption of new road-building materials. As…

CirculinQ maakt circulaire infrastructuur van plastic afval op grote schaal mogelijk

De komende jaren verandert de traditionele wereld van wegenbouw naar een geautomatiseerde, digitale bedrijfstak waarin nieuwe materialen gebruikt gaan worden, blijkt uit onderzoek van McKinsey (2021). De veranderingen zijn zichtbaar in vier trends: autonoom rijden, geautomatiseerde productie, digitalisering en vernieuwing van wegenbouwmaterialen. Hierdoor zien de wegen van de toekomst er niet alleen anders uit, ze…