De komende decennia staan wij voor een enorme uitdaging. De klimaatverandering zet in hoog tempo door met zichtbare impact. Perioden van veel wateroverlast afgewisseld met lange periodes van droogte laten hun sporen na. Dit vraag om snelle en betrouwbare systemen. CirculinQ heeft hier verschillende toepassingen voor ontwikkeld en beschrijft met haar naam waar zij voor staat. Te beginnen met Circu van circulariteit. Circulariteit van het opgevangen regenwater, circulariteit van de gebruikte grondstoffen en circulariteit van het product zelf. Ten tweede “LinQ” van verbinding. LinQ van de verbondenheid met de omgeving, linQ van de onderlinge verbinding van de elementen en linQ van de verbondenheid met andere systemen.

Visie

Wij geloven dat klimaatbestendigheid en maximale circulariteit de enige toekomstbestendige oplossing is voor een duurzame infrastructuur. CirculinQ biedt een toekomstbestendige en duurzame elementverharding voor de toenemende wateroverlast in binnen- en buitenstedelijke gebieden. CirculinQ richt zich op het creëren van infrastructuur voor iedereen, met een minimale negatieve impact op onze planeet en natuurlijke grondstoffen.

Historie

De partners

CiculinQ is een joint venture tussen VolkerWessels en Wavin. Dankzij het vertrouwen in de toekomstpotentie is het project in korte tijd uitgegroeid en opgeschaald naar een zelfstandig bedrijf.