Circulinq Privacy- en Cookieverklaring

“Wij beschermen uw gegevens, bieden volledige transparantie met betrekking tot uw gegevens en geven u volledige controle over de gegevens die u verstrekt”

Dit is de Privacy- en Cookieverklaring van de website www.circulinq.com (hierna te noemen “Website”). Deze verklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens van bezoekers van de Website (hierna te noemen “u” en “uw gegevens) die Circulinq B.V.,(hierna te noemen “we”, “ons” of “onze”), verwerken via de Website.

In deze verklaring leggen we uit hoe we de gegevens die we via de Website verzamelen gaan gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Dit document bevat de volgende informatie:

 1. Met welk doel en welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en verwerkt?
 2. Welke persoonsgegevens worden er verzameld?
 3. Hoe beschermen we uw gegevens
 4. Wanneer verwijderen we uw gegevens (bewaarperioden)
 5. Uw rechten
 6. Aanpassingen
 7. Contact

 

1. Met welk doel en welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en opgeslagen?

Onder persoonlijke gegevens verstaan we alle informatie waarmee direct of indirect de identiteit van een natuurlijk persoon kan worden vastgesteld. Dergelijke informatie zou onder meer een naam, e-mailadres en het IP-adres van uw computer kunnen omvatten.

Wij verwerken uw gegevens voor de doeleinden die hieronder worden uiteengezet. Meer informatie over in hoeverre we persoonlijke gegevens verzamelen door middel van het plaatsen van cookies vindt u in paragraaf 2.

 1. CONTACTFORMULIEREN
  Om vragen of opmerkingen die worden ingezonden via contactformulieren te kunnen beantwoorden, kunnen wij u vragen naar uw e-mailadres en eventueel uw naam, adres en het bedrijf waarvoor u werkt.
 2. NIEUWSBRIEF
  Om Circulinq nieuwsbrieven te kunnen versturen aan de ontvangers ervan, vragen wij u om een e-mailadres en eventueel uw naam, initialen, geslacht en aanvullende informatie, zoals een bedrijfsnaam of functieklasse om u de juiste content te kunnen sturen.
 3. ONLINE CAMPAGNES
  Om onze (potentiële) klanten in beweging te brengen en ermee verbonden te blijven, lanceert Circulinq regelmatig campagnes. Naast de informatie benodigd voor het abonnement op onze nieuwsbrief, kunnen wij ook om aanvullende gegevens vragen, zoals adressen, telefoonnummers of informatie over het gebruik van producten. Op basis hiervan kunnen wij bezoekers en gebruikers van onze website relevantere content aanbieden en berichten sturen voor prijsmatching en andere doeleinden.
 4. E-MAILMARKETING
  Wij kunnen gegevens over uw e-mailadres en eventueel uw naam, initialen, geslacht en aanvullende informatie, zoals bedrijfsnaam of functieklasse verzamelen om u commerciële e-mails te kunnen sturen. In zijn algemeenheid mogen wij deze gegevens verwerken als u ons daar toestemming voor geeft. Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken, u uitschrijven voor verdere emails of uw preferenties updaten of contact opnemen met Circulinq.
 5. SOCIAL MEDIA
  Wij gebruiken sociale media om onze content bij onze doelgroep onder de aandacht te brengen, zodat zij betrokken blijven bij Circulinq in de omgeving waarin onze doelgroepen voornamelijk actief zijn. Wij kunnen bepaalde momenten van betrokkenheid en gedrag opslaan, zoals reacties op onze content, of berichten die worden gestuurd aan de inbox van onze sociale media. Informatie over het gedrag op sociale media kan in verband worden gebracht met gegevens over het gedrag op de Website. Op basis van dergelijke informatie kunnen wij uw Website-ervaring personaliseren. Via gegevens uit de gecreëerde gebruikersprofielen, kunnen wij onze targeting op social media beter instellen, zodat wij relevantere advertenties kunnen plaatsen. Wij mogen deze gegevens verwerken als u ons daar toestemming voor geeft. Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken. Als u hiervoor geen persoonlijke gegevens verstrekt, krijgen wij geen informatie over u binnen en kunnen uw ervaring op onze website niet personaliseren of de targeting van onze advertenties op social media niet verbeteren.
 6. ONDERZOEKEN
  Op bepaalde momenten kan Circulinq gebruik maken van online onderzoeken om uw feedback te ontvangen, zodat wij onze dienstverlening en gebruikerservaring voor u kunnen verbeteren. In deze onderzoeken kunnen wij vragen naar uw naam, e-mailadres en uw IP adres oplaan. De data in deze onderzoeken wordt in principe alleen geaggregeerd gerapporteerd. Indien wij over specifieke feedback of vragen u zouden willen contacteren, zullen wij hiervoor tijdens dit survey uiteraard eerst toestemming vragen.

1.2 Persoonsgegevens

Wij verwerken van al onze websitebezoekers:

 • IP-adres
 • Cookies

Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via onze website, voor één van de hierboven genoemde doelen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf bij ons achterlaat:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • adres
 • telefoonnummer
 • functie en werkgever
 • land

 

2. Cookies

Circulinq maakt gebruik van “cookies” en soortgelijke technologieën om aanvullende gegevens over het Website gebruik te verzamelen en onze diensten te verbeteren.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een eenvoudig, klein bestand dat wordt opgeslagen op uw apparaat. Het zorgt bijvoorbeeld voor het aanbieden van basisfunctionaliteit van de website, het onthoudt uw instellingen en voorkeuren, maar wordt ook gebruikt voor statistische doeleinden. Er bestaan verschillende soorten cookies, elk met verschillende kenmerken en functies. Daarnaast kunnen ze ook voor korte of langere tijd worden opgeslagen op de apparaten van gebruikers. Zo worden sessiecookies bijvoorbeeld aan het eind van elke browsersessie verwijderd, maar permanente cookies kunnen op uw apparaat blijven staan tot een vooraf door de eigenaar ingestelde datum. Naast cookies zijn er ook andere digitale technieken waarmee informatie wordt opgeslagen, of die worden gebruikt om toegang te krijgen tot informatie die op uw terminal apparatuur is opgeslagen. Wij behandelen deze technieken alsof het cookies zijn en als we het in deze privacyverklaring hebben over cookies, bedoelen wij daar ook deze technieken mee.

Wat is het verschil tussen eerste partij en derde partij cookies?
Wij onderscheiden cookies van de eerste en derde partij. Het woord “partij” verwijst naar het domein zoals dat wordt gespecificeerd in de cookie: de website die de cookie plaatst. Cookies van de eerste partij worden door Circulinq zelf beheerd of namens Circulinq gebruikt, en verwijzen naar het Circulinq domein. Derde partij cookies worden door derden geplaatst en verwijzen naar hun domeinnaam. Bijvoorbeeld: als wij YouTube video’s gebruiken op onze website, worden er ook cookies geplaatst vanuit het YouTube domein.

Welke specifieke cookies gebruikt Circulinq?Wij gebruiken de hieronder genoemde cookies op de Website en zullen het doel ervan toelichten. De exacte cookies, profileringsbehoefte, instellingen en opslagtijd kunt u hier vinden.

Cookie type First / third-party Uitleg
Functionele cookies First-party cookies Circulinq gebruikt functionele cookies om de website goed te laten werken en veilig te houden.
Analytische cookies First & third-party cookies Analytische cookies stellen ons in staat om geanonimiseerd gedrag en het aantal bezoekers van een website te herkennen en tellen, om te zien hoe bezoekers zich gedragen op een website en om vast te leggen welke content gelezen wordt. Dit zorgt ervoor dat we kunnen bepalen hoe vaak pagina’s bezocht worden en om te bepalen wat de meest populaire pagina’s zijn. Dit helpt ons om de website en de aangeboden diensten te verbeteren.
Gepersonaliseerde cookies First & third-party cookies Geselecteerde externe partijen kunnen tracking cookies plaatsen om persoonlijk gedrag op Circulinq-websites bij te houden met als doel om meer gepersonaliseerde of gesegmenteerde inhoud te maken en te delen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij om voorafgaande toestemming.

 

Houdt u er rekening mee dat Circulinq volgens de lokale wetgeving kan worden verplicht toestemming van u te vragen voor het gebruik van sommige cookietechnologieën. Als dat het geval is, vragen wij u toestemming te geven voor het plaatsen van cookies zodra u de Website bezoekt. Als u geen toestemming geeft voor het plaatsen van cookies, zullen wij ze niet plaatsen. In dat geval kunnen we echter de content op onze Website niet personaliseren. Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Als functionele of analytische cookies worden geweigerd, heeft Circulinq geen informatie beschikbaar over de prestaties en de content kwaliteit van de Website. In dat geval kan Circulinq de gebruikservaring van de Website niet verbeteren.

 

Browserinstellingen wijzigen

De meeste browsers kunnen zo worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Als u niet wilt dat de Website cookies op uw apparatuur kan opslaan, pas dan de browserinstellingen aan. Hoe u de browserinstellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. U kunt je instellingen zo aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. U kunt cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Als u cookies weigert, kan het zijn dat enkele functies van de Website verloren gaan of dat je bepaalde pagina’s niet meer (helemaal) kunt zien. Klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan of raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser:

 1. Chrome
 2. Firefox
 3. Internet Explorer
 4. Safari

 

3. Hoe beschermen we uw gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies, verandering, ongeoorloofde openbaring of toegang en tegen alle andere vormen van onrechtmatige verwerking. Daarnaast eisen wij van onze gegevensverwerkers dat ook zij passende technische en organisatorische maatregelen nemen.

3.1 Delen van gegevens

In zijn algemeenheid zullen wij uw persoonlijke gegevens niet delen met groepsentiteiten buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij mogen uw gegevens wel delen met onze groepsentiteiten binnen de Europese Unie. Cookies kunnen worden geplaatst door derden. Bekijk de lijst met cookies om te zien welke partijen dergelijke gegevens verzamelen.

Wij mogen uw gegevens delen met derden die database-, server-, onderhouds-, beveiligings-, marketing- of andere vergelijkbare diensten aan ons leveren (hierna te noemen “gegevensverwerkers”). Als wij toegang verlenen tot uw gegevens, eisen wij van deze derden dat zij uw gegevens vertrouwelijk behandelen en dragen deze partijen op alleen namens ons deze gegevens te verwerken. Sommige derden zijn gevestigd in landen buiten de EER. Wij hebben met gegevensverwerkers buiten de EER controller-to-processor EU Modelclausules afgesloten om ervoor te zorgen dat uw Werknemersgegevens adequaat worden beschermd. Als u de relevante overeenkomsten voor gegevensoverdracht wilt inzien, kunt u contact met ons opnemen door gebruik te maken van de contactinformatie onderaan deze privacyverklaring.

Daarnaast mogen wij uw gegevens openbaar maken als wij denken dat dit wettelijk vereist is, of daarmee voldoen aan een wettelijk verzoek.

 

4. Wanneer verwijderen wij uw gegevens (bewaarperiode)

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze persoonlijke gegevens zijn verzameld, tenzij anders wettelijk bepaald. Als u bijvoorbeeld uw account verwijdert of geen mededelingen meer wilt ontvangen, zullen wij de gegevens verwijderen, tenzij wij deze gegevens nodig hebben voor een ander doel dan uiteengezet in dit beleid, of wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens te bewaren. Bekijk de cookielijst onder (1)H voor de specifieke bewaarperioden van cookies.

 

5. Uw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:

 • Recht op inzage
 • Recht op verbetering/aanvulling
 • Recht op verwijdering
 • Recht op het beperken van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid
 • Recht op bezwaar tegen verwerking

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden ingediend bij KWS, te bereiken via info@circulinq.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we een passende reactie sturen.

U heeft het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij een toezichthouder.

 

6. Aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 05-10-2020.

 

7. Contact

Heeft u vragen of klachten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Circulinq B.V.
Lange Dreef 9
4131NJ Vianen
info@circulinq.com