CCL300

De CCL300 is een premium product dat ontworpen is voor klanten die klimaatadaptatie hoog op de agenda hebben staan. De CCL300 is een duurzaam en circulair alternatief voor een verharding met een geïntegreerde regenwaterafvoer. Hierdoor is het zelfs mogelijk om een regenwaterriool en de benodigde aansluitingen en kolken volledig achterwege te laten, bij nieuwe gebiedsontwikkeling of reconstructiewerken.

De CCL300 bevat een geïntegreerd waterfiltersysteem dat het water opvangt, zuivert en vervolgens geleidelijk lokaal infiltreert in de ondergrond. Met het filtersysteem vangt de CCL300 allerlei vuil op dat van verkeer afkomt, zodoende komt het niet in de berm terecht. Door het toepassen van dit filtersysteem kunnen wij tevens de infiltratiefunctionaliteit waarborgen gedurende de levensduur van het product en is een overstort naar een bestaand riool overbodig.

De CCL300 is standaard uitgerust met SMART-sensoren die het beheer en onderhoud nog eenvoudiger maken. De sensoren geven digitaal inzage in het meten en controleren van het waterniveau in de berging, de mate van vervuiling en de prestaties van het filtersysteem. Uw weg communiceert met u en geeft aan wanneer het tijd is voor onderhoud. Dat is de CCL300, de nieuwe generatie duurzame infrastructuur.

CCL200

De CCL200 is binnen de CCL-serie ontworpen voor klanten die op zoek zijn naar een duurzaam alternatief voor een wegverharding als toevoeging op een bestaand regenwaterriool. De CCL200 stelt u in staat om regenbuien op te vangen, te bufferen en langzaam in de lokale bodem te infiltreren. Via een overstort wordt het systeem gekoppeld aan een bestaand regenwaterriool of open water, waardoor u over een duurzame, modulaire en flexibele wegverharding beschikt.

CL100

De CL100-elementen zijn door hun zeer lage gewicht een geschikte oplossing voor slappe bodems of voor nabij boomwortels. De elementen worden ook in combinatie gebruikt met de CCL-elementen. Bijvoorbeeld voor het integreren van putdeksels, het creëren van een bocht of voor een flexibele overgang naar bestaande (traditionele) verharding.

Evenals de CCL300 en CCL200 is ook de CL100 geschikt voor parkeerplaatsen, fietspaden en wandelgebieden. Bekijk de projectenpagina en ontdek op welke manier de elementenverharding bij u in de buurt is toegepast.

Overzicht van de specificaties

CCL300 CCL200 CL100
Klimaatadaptief door snelle waterafvoer
Waterinfiltratie direct onder maaiveld
Waterfilter, maakt regulier regenwatersysteem overbodig
Capaciteit 300 liter/m2 met holle ruimte van 95,4%
Lichtgewicht: maximaal 43kg/m2
Voorspellend onderhoud dankzij slimme sensoren
Prefab aangeleverd, op locatie snel te installeren
Diverse breedtematen:
1,2 meter
1,8 meter
2,4 meter
3,0 meter
3,6 meter
4,2 meter
Segmentbochten, door combinatie CL100 met CCL-serie
Geschikt voor licht verkeer tot max. 5 ton aslast
Geschikt voor parkeren, fietsen en lopen

Lees verder over de specifieke eigenschappen van de CL- en CCL-oplossingen:

Neem contact op te bepalen welke varianten en opties voor uw project het meest geschikt zijn.

Download bestektekst