Op Schiphol (Uitgangsstelling A, Hek90) zijn 8 parkeervakken gerealiseerd met CCL200-elementen. Opdrachtgever Schiphol Group is al heel lang bezig met het creeëren van oplossingen die helpen het waterpeil te beheersen. Schiphol lig in de Haarlemmermeerpolder en moet voldoen aan de eisen die het waterschap oplegt. Iedere verharding van het terrein vergroot het risico op wateroverlast. Het creeëren van open water is een oplossing, maar betekent voor Schiphol Group opoffering van schaarse ruimte. De ondergrondse waterbuffering van de CCL200-elementen past volledig in het beleid van de luchthaven.

Vanwege de hoge grondwaterstanden in de polder, zijn beschikbare oplossingen voor Schiphol Group niet altijd toereikend. De De 8 parkeervakken worden gevormd door 24 CCL200-elementen, die totale waterberging hebben van 43.200 liter. Het afval van de luchthaven dat bestaat uit hard plastic (PP) wordt door afvalverwerker PreZero ingenomen, schoongemaakt en gerecycled. Het levert grondstoffen op die wij gebruiken om onze CL- en CCL-elementen van te construeren. Deze circulariteit was voor de opdrachtgever een belangrijke reden voor de keuze voor een oplossing van CirculinQ.

Facts & Figures
Toepassing: Parkeervakken
Waterbergend vermogen: 43.200 liter
Omvang: 140 vierkante meter
Type elementen: CCL200
Partners: Schiphol Group, VolkerInfra Schiphol