In het havengebied van Antwerpen is een tweerichtingsverkeer fietspad aangelegd met 30 CCL300-elementen. Voor de overgang van en naar het geasfalteerde deel van het fietspad zijn CL100-elementen gebruikt. Dit circulaire fietspad is voor CirculinQ het eerste project in België.

Opdrachtgever is Haven van Antwerpen-Brugge en de uitvoerende aannemer was Willemen Infra – regio Noord. Het fietspad maakt deel uit van een ambitieus project in het havengebied van Antwerpen waarbij in 10 jaar tijd zo’n 115 deelprojecten worden uitgevoerd. Belangrijk onderdeel van het project is de aanleg van nieuwe en het verbeteren van bestaande fietspaden. Naast veiligheid is duurzaamheid voor de opdrachtgever een belangrijke voorwaarde.

Het deel van de fietsroute dat met de oplossing van CirculinQ is aangelegd, heeft een totale lengte van 75 meter en heeft een waterbuffer van 64.600 liter. Om de 25 meter is een element met filterunit geplaatst.

Facts & Figures
Toepassing: Fietspad
Waterbergend vermogen: 64.600
Omvang: 75 meter
Type elementen: CCL300
Partners: Haven van Antwerpen-Brugge, Willemen Infra