Het Aschpotpad in Gouda is een ruim 700 meter lang fietspad tussen de Wethouder Venteweg en de Slagenbuurt. Het fietspad is verzakt en de tegels liggen ongelijk. Opknappen en ophogen was dus het devies en gemeente Gouda heeft besloten fietsers en wandelaars letterlijk meer ruimte te geven. Het huidige pad wordt verbreed van 2,38 meter naar 3 meter en er komt een extra grasstrook van 60 centimeter naast.

In samenwerking met de Provincie Zuid-Holland heeft de gemeente ervoor gekozen 100 meter van het Aschpotpad te voorzien van CCL300-elementen. Het betekent dat er 42 elementen worden aangelegd, met een totale waterberging van 91.000 liter. De opdrachtgever kiest voor de oplossing van CirculinQ vanwege de circulaire en klimaatadaptieve eigenschappen. Maar omdat Gouda een hoge grondwaterstand kent en de bodem erg zettingsgevoelig is, speelt het lage gewicht van de elementen ook een belangrijke rol.

Facts & Figures
Toepassing: Fietspad
Waterbergend vermogen: 91.000 liter
Omvang: 100 meter
Type elementen: CCL300
Partners: Gemeente Gouda, Provincie Zuid-Holland, KWS Rotterdam-Zwijndrecht