Eerder zagen we al hoe het eigen afval van Schiphol als grondstof terugkwam in het productieproces van CirculinQ. Daarmee zijn niet alleen elementen voor parkeervakken gemaakt, maar er is meer. Naast de start- en landingsbaan Oostbaan is ook servicepad aangelegd met de duurzame elementenverharding. Het Hoogheemraadschap van Rijnland stelt dat dit verharde oppervlak gecompenseerd moet worden, iets wat met de CCL-serie geen moeilijke opgave is.

Verplichte watercompensatie
Bij de aanleg van nieuw verhardoppervlak blijft er minder grondoppervlak over voor het opnemen regenwater. Bestaande watergangen krijgen hierdoor bij hevige regenbuien meer water te verwerken en dat kan leiden tot wateroverlast in de omgeving. Om bestaande sloten en kanalen in zulke gevallen te ontlasten stelt het waterschap vaak de verplichting om dit verharde oppervlak te compenseren, dit wordt watercompensatie genoemd.

Ook bij de projecten op Schiphol is hier sprake van. Nieuw aan te leggen parkeervakken en paden moeten gecompenseerd worden door water op een andere manier (tijdelijk) te bergen. Naast het creëren van openwater is het ook mogelijk om gebruik te maken van ondergrondse bergings- en infiltratiesystemen. De CCL-elementen van CirculinQ hebben de combinatie: verharding met daarbij direct ruimte voor tijdelijke waterberging. Een twee-in-een oplossing die ruimte bespaard in en boven de grond en daarnaast ook nog eens erg gemakkelijk is om aan te leggen.

Hoge grondwaterstand
Doordat regenwater bij de CCL-serie hoog in het grondwaterpakket wordt opgeslagen, 10 tot 40 cm onder maaiveld, is het ook zeer geschikt voor gebieden met hoge grondwaterstanden. Op Schiphol staat lokaal het water al op 30 cm onder maaiveld, in dat geval blijft er alsnog een capaciteit over van 200 liter per m2. Op deze manier hoeft er niet elders, dieper onder de grond een systeem ingegraven te worden. Voor de aannemer VolkerInfra scheelt dat veel tijd.

Facts & Figures
Toepassing: servicepad
Waterbergend vermogen: 19.440 liter
Type elementen: CCL300 + CL100
Partners: VolkerWessels Infra Schiphol, Amsterdam Schiphol Airport

Eerder legden we op Schiphol al een duurzame parkeerplaats aan, lees hier wat dat project zo uniek maakt.