Verspreid over Nederland zijn inmiddels diverse projecten uitgevoerd waarbij de elementen van CirculinQ zijn toegepast. Waterberging bij hoge grondwaterstanden of de snelle aanleg van een fietspad, bij iedere project zijn er weer andere aspecten die voor de opdrachtgever en gebruiker belangrijk zijn. De ervaring die zij hebben met de CCL-elementen kunnen zij het beste zelf vertellen, lees daarom alles over de reeds afgeronde werken op deze pagina.