Eenvoud in aanleg, beheer en onderhoud

Tijd is in vele opzichten een belangrijke waarde in onze maatschappij. Zeker met de huidige beperkte beschikbaarheid van mens en middelen kunnen modulaire oplossing een bijdrage leveren aan kortere doorlooptijden bij installatie en een ruimer onderhoudsinterval.

300 L
waterberging (per m2)

83 %
maximale CO2 Reductie

<43 kg
gewicht (per m2)

100 %
gerecycled kunststofafval als grondstof

80 %
reductie transport

Slim ontwerp reden van eenvoud

De lichtgewicht wegverhardingselementen worden door Circulinq prefab geleverd, waardoor er op locatie slechts minimale werkzaamheden nodig zijn. Dankzij de slimme klikverbinding worden de elementen eenvoudig aangelegd, aan elkaar verbonden, of zo nodig vervangen. Het lage gewicht zorgt ervoor dat de elementen ook op slappe bodems kunnen worden aangelegd en dat extra funderingen niet nodig zijn. Daarnaast zorgen de geïntegreerde sensoren voor efficiënt beheer en onderhoud.

Maak een afspraak voor meer informatie

Met onze producten kunt u niet alleen een circulaire en duurzame infrastructurele oplossing realiseren, de CCL-elementen kunnen uitgerust worden met smart-technologie waardoor nog veel meer mogelijkheden ontstaan. Maak een vrijblijvende afspraak voor een presentatie afgestemd op uw situatie en ambitie.