Duurzaam gebruik van grondstoffen

Grondstoffen zijn schaars en de belastbaarheid van de natuur moet worden gereduceerd. Dat is de opgave waar wij voor staan. De huidige circulaire economie vraagt om duurzame oplossingen voor vandaag en morgen, met een minimale CO2 footprint. Maximaal hergebruik van bestaande materialen en hemelwater is daarbij erg belangrijk.

300 L
waterberging (per m2)

83 %
maximale CO2 Reductie

<43 kg
gewicht (per m2)

100 %
gerecycled kunststofafval als grondstof

80 %
reductie transport

Duurzame oplossing

Het eindresultaat is een duurzame oplossing, met 80% minder transportbewegingen, tot 75% minder grondstoffen en een significant lagere uitstoot van emissies. De aanleg kan ook geheel elektrisch worden uitgevoerd, wat uiteraard resulteert in nog gunstiger waarden.

Het onderhoud vergt geen bijzondere werkzaamheden. De waterberging in de elementen kan periodiek worden gereinigd met een reguliere kolkenreiniger. De verwachte levensduur van de elementen is tot wel 50 jaar, waarna ze volledig ontmanteld en gekeurd kunnen worden voor hergebruik. Door die lange levensduur en het modulaire karakter van de elementen is de Total Cost of Ownership (TCO) substantieel aantrekkelijker dan bij traditionele oplossingen.

Circulair ontwerp

De CL- en CCL-series zijn volledig circulair ontworpen. Er is een tweede leven voor alle grondstoffen in nieuwe wegelementen, zonder afval of gebruik van nieuwe grondstoffen. Circulariteit is leidend bij elke keuze in elk stadium van het proces tussen ontwerp en realisatie.

De milieuwinst die met de CCL-serie wordt behaald ten opzichte van traditionele materialen en constructies, is uitgebreid onderzocht. Wanneer de CCL-serie wordt toegepast in plaats van een tegelpad is de reductie 83% in CO­2-emissies en 81% in MKI (milieukostenindicator). Meer actuele onderzoekscijfers zijn op aanvraag beschikbaar.

Maak een afspraak voor meer informatie

Met onze producten kunt u niet alleen een circulaire en duurzame infrastructurele oplossing realiseren, de CCL-elementen kunnen uitgerust worden met smart-technologie waardoor nog veel meer mogelijkheden ontstaan. Maak een vrijblijvende afspraak voor een presentatie afgestemd op uw situatie en ambitie.