De uitdagingen van klimaatverandering

Het weer vertoont meer extreme regenval, hardere stormen en grotere periodes van droogte en hitte. De kans op hittegolven, wateroverlast en overstromingen neemt toe. Nationale en lokale overheden en private organisaties moeten daarop inspelen om de leefbaarheid op peil te houden. Een van de belangrijke maatregelen die beleidsbepalers kunnen nemen, is het klimaatadaptief maken van (delen van) de infrastructuur.

300 L
waterberging (per m2)

83 %
maximale CO2 Reductie

<43 kg
gewicht (per m2)

100 %
gerecycled kunststofafval als grondstof

80 %
reductie transport

Klimaatadaptief bouwen

De CCL-elementen van CirculinQ zijn voorzien van een (tijdelijke) waterberging van 300 liter per vierkante meter. Hierdoor kunnen ook extreme buien tot wel 100 mm neerslag per uur worden opgevangen, zelfs in gebieden met hoge grondwaterstanden (tot 40 cm onder maaiveld). In het geval van de CCL300-elementen is deze waterberging voorzien van een dubbel waterfilter en een oplossing voor geleidelijke waterinfiltratie in de lokale bodem. Het systeem is volledig gesloten en er is daarom geen aansluiting op een riool noodzakelijk.

Het waterverloop vindt beheerst plaats, waardoor verdroging en inklinking van de lokale bodem wordt tegengegaan. Doordat het gefilterde water langzaam wordt afgegeven aan de lokale bodem, draagt de oplossing van CirculinQ bij aan een gezond bodemleven en de lokale biodiversiteit.

Maak een afspraak voor meer informatie

Met onze producten kunt u niet alleen een circulaire en duurzame infrastructurele oplossing realiseren, de CCL-elementen kunnen uitgerust worden met smart-technologie waardoor nog veel meer mogelijkheden ontstaan. Maak een vrijblijvende afspraak voor een presentatie afgestemd op uw situatie en ambitie.